INFOLINIA

dla Beneficjentów

75 736 50 00

helpdesk @ um.boleslawiec.pl

Jednostka realizująca 

Urząd Miasta Bolesławiec

 

 

 

KIOSK Z PRACA

 

Działania koordynacyjne

Realizacja projektu w ramach działań koordynacyjnych obejmie 31 jednostek podległych Gminie Miejskiej Bolesławiec (szczegółowo jednostki opisane są w Programie Funkcjonalno – Użytkowym załączonym do wniosku aplikacyjnego). Są to placówki skupiające społeczność lokalną zapewniając tym samym najlepszą dostępność dla odbiorców. Jednostki połączone będą w jedną sieć światłowodową w topologii  gwiazdy łączącej węzeł główny sieci z  węzłami końcowymi. W każdej jednostce funkcjonować będzie PIAP złożony z następujących elementów:

·         infokiosku – pozwalającego użytkownikowi na bezpośredni dostęp do Internetu

·         radiowego  Access Point’u (HotSpot’u), dwuzakresowego pracującego w paśmie 2,4 i 5,6 GHz,  pozwalającego na dostęp użytkownikom posiadającym własny komputer (notebook) wyposażony w kartę radiową pracującą w paśmie nielicencjonowanym

Infokioski w zależności od możliwości danej jednostki będą zewnętrzne lub wewnętrzne. Działania koordynacyjne przyczynią się do realizacji celu głównego poprzez zwiększenie możliwości dostępu do Internetu dla osób  z poza grupy bezpośrednich beneficjentów (200 gospodarstw), ale również zaliczających się do grup docelowych (nie wszystkie osoby z grupy docelowej otrzymają bezpośredni dostęp do intrenetu, zestaw komputerowy oraz zostaną przeszkolone). Dla osób nie posiadających komputera do dyspozycji będą PIAP-y w jednostkach podległych gminie, w przypadku osób posiadających komputer ale nie mających dostępu do Internetu będzie możliwość podłączenia do HotSpotów. W tym przypadku dostęp do Internetu będzie miał ograniczenia transferowe i prędkościowe tak aby nie zakłócić konkurencji. Jest to kompleksowe rozwiązanie pozwalające znacznym zakresie objąć grupę docelową tym samym przyczyni się do zmniejszenia zjawiska wykluczenia cyfrowego na terenie miasta.