Ankieta konsultacyjna - Rewitalizacja

dotycząca projektu uchwały Rady Miasta Bolesławiec w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Zgodnie z art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Zaproponowany w projekcie uchwały obszar rewitalizacji zajmuje 10% powierzchni miasta Bolesławiec, ale zamieszkuje go 29,8% mieszkańców.

Generated with MOOJ Proforms Basic 1.2
* Pole wymagane
1. Proszę o zaznaczenie Pani/Pana opinii na temat proponowanych granic obszaru zdegradowanego na terenie miasta Bolesławiec. *
a) zdecydowanie pozytywna
b) pozytywna
c) negatywna
d) zdecydowanie negatywna
e) trudno powiedzieć
Uzasadnienie
2. Propozycje ewentualnych zmian granic obszaru zdegradowanego na terenie miasta Bolesławiec z uzasadnieniem.
3. Proszę o zaznaczenie Pani/Pana opinii na temat zaproponowanych granic obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bolesławiec. *
a) zdecydowanie pozytywna
b) pozytywna
c) negatywna
d) zdecydowanie negatywna
e) trudno powiedzieć
4. Propozycje ewentualnych zmian granic obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bolesławiec z uzasadnieniem.
5. Inne opinie i propozycje dotyczące przedmiotu konsultacji
Imię i Nazwisko osoby wypelniającej: *
Proszę wpisać wynik działania matematycznego po prawej stronie białej strzałki: Aby zatwierdzić ankietę należy w pierwszej kolejności wpisać wynik działania matematycznego z obrazka! Po wpisaniu wyniku naciskamy przycisk wyślij.