Ankieta konsultacyjna - Rewitalizacja II

dotycząca projektu uchwały Rady Miasta Bolesławiec w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Zgodnie z art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Zaproponowany w projekcie uchwały obszar rewitalizacji zajmuje 10% powierzchni miasta Bolesławiec, ale zamieszkuje go 29,8% mieszkańców.

Generated with MOOJ Proforms Basic 1.2
* Pole wymagane
1. Proszę o zaznaczenie Pani/Pana opinii na temat projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec. *
a) zdecydowanie pozytywna
b) pozytywna
c) negatywna
d) zdecydowanie negatywna
e) trudno powiedzieć
Uzasadnienie
2. Czy w projekcie GPR powinny się znajdować dodatkowe zadania? Jeśli tak, to jakie?
3. Proszę o zaznaczenie Pani/Pana opinii na temat projektów zaproponowanych do realizacji na obszarze rewitalizacji - ujętych w projekcie GPR *
a) zdecydowanie pozytywna
b) pozytywna
c) negatywna
d) zdecydowanie negatywna
e) trudno powiedzieć
4. Inne opinie i propozycje dotyczące przedmiotu konsultacji.
Imię i Nazwisko osoby wypelniającej: *