e-usługi

BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego

Projekt „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego” jest realizowany przez 10 gmin z czterech powiatów województwa dolnośląskiego.
Partnerem wiodącym jest Gmina Miejska Bolesławiec, Partnerami projektu są gminy: Gmina Bolesławiec, Miasto i Gmina Nowogrodziec, Gmina Osiecznica, Gmina Gromadka, Gmina Warta Bolesławiecka, Miasto i Gmina Lwówek Śląski, Gmina Miejska Zawidów, Gmina Sulików oraz Gmina Zagrodno.
Projekt został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Całkowita wartość projektu: 15 777 367,97 zł

Koszty kwalifikowalne: 15 668 635,97 zł

Poziom dofinansowania: 85%

Planowany wkład własny 10 gmin: 2 350 295,40 zł

Czas realizacji: 2017 – 2018

Umowa Partnerstwa