880076
DziśDziś197
WczorajWczoraj166
TygodniowoTygodniowo931
MiesięcznieMiesięcznie6770
ŁacznieŁacznie880076

.

Artykuły

Regulamin korzystania z saunarium

1. Saunarium jest integralną częścią pływalni i obowiązują na jego terenie przepisy regulaminu ogólnego.

2. Korzystanie ze strefy saunarium jest dozwolone jedynie dla osób powyżej 16 roku życia.

3. Korzystanie z saunarium jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się
i akceptuje wszystkie przepisy regulaminu oraz odrębne instrukcje korzystania
z sauanrium.

4. Opłata za korzystanie z sauny, solarium i masaży naliczana jest zgodnie
z aktualnym cennikiem.

5. Z saunarium mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów. Za skutki zdrowotne korzystania z saunarium kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.

6. Zabrania się używania telefonów komórkowych w całej strefie saunarium.

7. Strefa saunarium jest strefą spokoju. Korzystający zobowiązani są do zachowania się w sposób wyciszony, zabronione są głośne rozmowy, krzyki oraz inne zachowania zakłócające spokój pozostałych korzystających.

8. Zabronione są zachowania mogące wywołać u innych zażenowanie,
w szczególności obcowanie płciowe i inne czyny, które mogą zostać potraktowane jako zachowanie nieobyczajne w rozumieniu przepisów Kodeksu Wykroczeń.

9. Należy niezwłocznie informować pracowników obsługi o zauważonych nieprawidłowościach.

Prezes Krytej Pływalni Sportowo – Rekreacyjnej w Bolesławcu  Sp. z o.o.

joomla template 1.6