781217
DziśDziś185
WczorajWczoraj193
TygodniowoTygodniowo1313
MiesięcznieMiesięcznie5595
ŁacznieŁacznie781217

.

Artykuły

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW MIESIĘCZNYCH NA SIŁOWNIĘ

REGULAMIN  KORZYSTANIA  Z  KARNETÓW MIESIĘCZNYCH NA SIŁOWNIĘ W KRYTEJ    PŁYWALNI  SPORTOWO – REKREACYJNEJ W  BOLESŁAWCU  SP. Z O.O.

1.    Kryta Pływalnia Sportowo - Rekreacyjna w Bolesławcu Sp. z o. o. oferuje klientom możliwość regulowania należności za korzystanie z siłowni za pomocą karnetu imiennego.
2.    Karnety na siłownię  są do nabycia w kasie siłowni w Krytej Pływalni Sportowo– Rekreacyjnej w Bolesławcu Sp. z o.o.
3.    Z jednorazowego wejścia na podstawie karnetu  może korzystać tylko jedna osoba wpisana w karnecie podczas zakupu.
4.    Karnet wydawany jest na 30 dni i upoważnia do skorzystania z maksymalnie 30 wejść na siłownię (1 wejście dziennie bez ograniczeń czasowych).
5.    W celu skorzystania z karnetu należy przed wejściem okazać go  w kasie przy siłowni. Posiadaczowi karnetu zostanie wydany transponder, który umożliwia zamykanie i otwieranie szafki w szatni.

6.    Karnety na siłownię stanowią własność Krytej Pływalni Sportowo – Rekreacyjnej w Bolesławcu Sp. z o.o. i  w chwili zakupu karnetu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 15 zł. Kaucja  podlega zwrotowi, gdy posiadacz karnetu w terminie nie późniejszym niż  2 tyg. od dnia upływu okresu ważności karnetu na siłownię, zwróci ją w stanie gwarantującym dalsze jego używanie.
7.    Po upływie okresu  ważności karnetu  (2 tygodnie)  należy karnet zdać i odebrać kaucję lub zakupić nowy karnet na kolejny okres ważności.
8.    Niewykorzystane wejścia na siłownię przepadają.
9.    W przypadku  nie zwrócenia karnetu, na  zasadach określonych  w  pkt 6, karnet zostanie zablokowany,  a pobrana kaucja nie podlega zwrotowi.
10. W przypadku zagubienia, utraty lub uszkodzenia mechanicznego karnetu, które uniemożliwi dalsze jego używanie,  kaucja  i niewykorzystane wejścia na siłownię nie podlegają zwrotowi. Jedynie na pisemny wniosek posiadacza karnetu „wejścia na siłownię” mogą  być przeniesione  na nowy karnet  (pobrana zostanie ponownie kaucja w wysokości 15 zł),  a dotychczasowy karnet (zniszczony, zagubiony) zostanie zablokowany. Termin ważności nowego karnetu upływa w terminie ważności  karnetu  zagubionego, utraconego lub uszkodzonego.


Prezes Krytej Pływalni Sportowo – Rekreacyjnej w Bolesławcu  Sp. z o.o.

joomla template 1.6