KONTYNUACJA AKCJI SPOŁECZNEJ "PRZEJRZYSTA POLSKA 2007 "


Strona Główna

Aktualności

Zasady Programu

Organizatorzy Akcji

Archiwum

Wyróżnienia i Nagrody

Rok 2007

Kliknij aby powiększyć

Bolesławiec 30 czerwca  2010 r.

RAPORT

 

z funkcjonowania Kodeksu Etyki Pracownika Urzędu Miasta Bolesławiec
oraz Kodeksu postępowania etycznego pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec.

na podstawie Zarządzenia Nr 182 /06 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 20 czerwca 2006 r.
w sprawie wprowadzenia procedury przeglądu i monitoringu Kodeksu etyki pracownika Urzędu Miasta Bolesławiec oraz Kodeksu postępowania etycznego pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec.

Kodeks Etyki Pracownika Urzędu Miasta Bolesławiec funkcjonuje w Urzędzie od sierpnia 2005 roku. Do chwili sporządzenia niniejszego raportu do Kodeksu przystąpiło 112 osób, tj. 95,7 % ogółu zatrudnionych. Od 2009 r. o 25 wzrosła liczba osób przystępujących do Kodeksu.

Dotychczas treść Kodeksu Etyki Pracownika Urzędu Miasta Bolesławiec oraz Kodeksu Postępowania Etycznego Pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec była udostępniona na stronie internetowej (Urząd Miasta/logo Przejrzystej Polski/Kodeks Etyki Pracownika Urzędu Miasta Bolesławiec, Kodeks Postępowania Etycznego Pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec) ponadto w budynkach biurowca, ratusza i CWP - w miejscach najczęściej odwiedzanych przez klientów/mieszkańców Bolesławca.

"Kodeks postępowania etycznego pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec" został wprowadzony zarządzeniem nr 255/05 Prezydenta Miasta Bolesławiecz dnia 30 sierpnia 2005 r., a zarządzeniem nr 256/05 Prezydenta Miasta Bolesławiecz dnia 30 sierpnia 2005 r. została powołana Komisja Etyki Urzędu Miasta Bolesławiec, której skład został zmieniony Zarządzeniem Nr 256/05 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 sierpnia 2005 r.

W okresie obowiązywania Kodeksów, Komisja Etyki Urzędu Miasta Bolesławiec nie wszczęła żadnego postępowania wyjaśniającego dotyczącego nieetycznych postaw czy zachowań pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec, ponieważ w tej sprawie nie wpłynęły do Komisji żadne skargi czy informacje.

Komisja, dokonując monitoringu w zakresie przestrzegania Kodeksów, przeprowadziła analizę wypełnionych ankiet, które zostały rozprowadzone wśród społeczności lokalnej i pracowników  Urzędu Miasta Bolesławiec.

Badanie ankietowe przeprowadzono w okresie od 14 do 28 czerwca 2010 r. na podstawie 141 anonimowych, wypełnionych ankiet (z tego: 79 ankiet przez pracowników, 62 przez klientów). Badania prowadzone są od 2007 r. Ilość otrzymanych ankiet w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

 • rok 2007: w sumie 159 ankiet, w tym 94 ankiety - urzędnik, 65 ankiet - klient,
 • rok 2008: w sumie 157 ankiet, w tym 65 ankiet - urzędnik, 92 ankiety - klient,
 • rok 2009: w sumie 100 ankiet, w tym 58 ankiet - urzędnik, 42 ankiety - klient,
 • rok 2010: w sumie 141 ankiet, w tym 79 ankiet - urzędnik, 62 ankiety - klient.

 

Wyniki przeprowadzonego badania ankietowego wraz z komentarzem przedstawiono poniżej.


ANKIETA - URZĘDNIK  2010 r.

ilość ankiet: 79          Rozkład: ankiety, a odpowiedzi na wszystkie pytania                               


Lp.

Pytanie

Tak

Nie

%  (odpowiedź 1-tak do ilości ankiet)

%  (odpowiedź 2-nie do ilości ankiet)

1

2

1

Czy urzędnik wie, że w urzędzie funkcjonuje Kodeks Etyki..

79

0

100,00%

0,00%

2

Czy urzędnik wie, jakie wartości zostały zapisane w Kodeksie Etyki..

79

0

100,00%

0,00%

3

Czy urzędnik wie, ze w urzędzie funkcjonuje Kodeks postępowania etycznego pracowników..

78

1

98,73%

1,27%

4

Czy  urzędnik wie jak według zapisów Kodeksu postępowania etycznego..powinien się zachowywać.

78

1

98,73%

1,27%

5

Czy  urzędnik wie gdzie zgłaszać przypadki łamania Kodeksu postępowania

75

4

94,94%

5,06%

6

Czy  urzędnik widzi bezpośredni związek pomiędzy wprowadzeniem  Kodeksów, a  poprawą jakości pracy urzędników....

44

34

55,70%

43,04%

ilość ankiet

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Znajomość Kodeksów wśród urzędników.

  1. 43 osoby udzieliło odpowiedzi "tak" na wszystkie pytania ze znajomości obu Kodeksów (pyt. 1 do 5) oraz uważa, że wprowadzenie Kodeksów miało wpływ na jakość pracy urzędników
  2. 32 osoby udzieliły odpowiedzi "tak" na wszystkie pytania ze znajomości obu kodeksów, ale uważają, że wprowadzenie Kodeksów nie miało wpływu na jakość pracy urzędników.
  3. pozostałe 4 osoby udzieliły zróżnicowanych odpowiedzi, w tym:

 

      2 osoby odpowiedzi: "tak" ze znajomości obu Kodeksów,  "nie" na pyt. 5 i 6 , 1 osoba uważa, że nie istnieje związek pomiędzy poprawą jakości pracy urzędników, a wprowadzeniem Kodeksów.

Razem 78 osób posiada znajomość obu Kodeksów (na 79 badanych), co stanowi około 99 % badanych urzędników.

      Ogółem badani w 100 % potwierdzili znajomość dotyczącą funkcjonowania i wartości zapisanych w Kodeksie Etyki (na pyt.1 i 2, "tak" odpowiedziało 100% badanych urzędników) i prawie równie wysoko - tylko jedna osoba nie wiedziała o Kodeksie postępowania etycznego (na pyt.3 i 4, "tak" odpowiedziało 98,73% badanych urzędników).

      Mimo takiej znajomości zagadnień dot. Kodeksów, już nieco mniej urzędników wie, gdzie zgłaszać przypadki łamania Kodeksu postępowania etycznego (na pyt.5 "tak" odpowiedziało 94,94%,  badanych urzędników). 

2.   Jakość pracy urzędników, a wprowadzenie Kodeksów.

Podobnie jak w ubiegłym roku, na to pytanie blisko po połowie badanych odpowiedziało negatywnie i pozytywnie. Jednak nieco więcej urzędników (55,69%), odpowiadając "tak", uważa, że istnieje bezpośredni związek między jakością pracy urzędników, a wprowadzeniem Kodeksów, w jednym przypadku odpowiedź nie była jednoznaczna..

3.   Porównanie wyników z lat 2007-2010.

W badanym okresie w stosunku do 2007 r., wystąpił wyraźny wzrost twierdzących odpowiedzi, dotyczących znajomości obu Kodeksów, obecnie, jak i w latach 2008 i 2009 utrzymujący się na bardzo wysokim poziomie (100% i blisko 100%).

ANKIETA - KLIENT  2010 r .

ilość ankiet 62    Rozkład: ankiety, a odpowiedzi na wszystkie pytania.                                                                         


Lp.

Pytanie

Tak

Nie

%  (odpowiedź 1-tak do     ilości ankiet)

%  (odpowiedź 2-nie do ilości ankiet)

1

2

1

Czy mieszkaniec wie, że w urzędzie funkcjonuje Kodeks Etyki..

35

27

56,45%

43,55%

2

Czy mieszkaniec wie, jakie wartości zostały zapisane w Kodeksie Etyki..

21

41

33,87%

66,13%

3

Czy mieszkaniec wie, ze w urzędzie funkcjonuje Kodeks postępowania etycznego..

31

31

50,00%

50,00%

4

Czy mieszkaniec wie jak według zapisów Kodeksu postępowania etycznego powinien się zachowywać urzędnik.

27

35

43,55%

56,45%

5

Czy mieszkaniec wie gdzie zgłaszać przypadki łamania Kodeksu postępowania

19

43

30,65%

69,35%

6

Czy  mieszkaniec widzi bezpośredni związek pomiędzy wprowadzeniem  Kodeksów, a  poprawą jakości pracy urzędników....

32

30

51,61%

48,39%

7

Czy mieszkaniec uważa, że  jest mu potrzebna znajomość Kodeksu Etyki i Kodeksu postępowania.

25

37

40,32%

59,68%

ilość ankiet

62

 

 

 1. Znajomość Kodeksów wśród klientów.

 

  1. Połowa ankietowanych wie, że w Urzędzie Miasta funkcjonują Kodeksy (odpowiednio: 56,45%,50,00%), ale już mniej osób wie jakie wartości zostały w nich zapisane (odpowiednio 33,87%,43,55%).
  2. Jak powinien się zachowywać urzędnik nie wie ponad połowa badanych (56,45%) oraz nie wie, gdzie zgłaszać przypadki łamania kodeksu postępowania (69,35%).
  3. Ponad połowa ankietowanych klientów, blisko 60%, uważa, że nie jest im potrzebna znajomość kodeksów.

2. Jakość pracy urzędników, a wprowadzenie Kodeksów.

 

Na to pytanie ponad połowa badanych odpowiedziało "tak" (51,61%), widząc bezpośredni związek pomiędzy wprowadzeniem kodeksów, a poprawą jakości pracy urzędników. Jest to odwrotna relacja niż w roku ubiegłym, gdzie 64% badanych klientów odpowiedziało, że nie widzi takiego związku.

 

3. Porównanie wyników z lat 2007-2010.

W latach 2007-2009 systematycznie spadał odsetek wśród badanych klientów, posiadających wiedzę o funkcjonowaniu Kodeksów oraz o treściach w nich zawartych.

W 2009 r. ponad połowa ankietowanych nie posiadała znajomości obu Kodeksów (77,4%) oraz nie wiedziała o funkcjonowaniu Kodeksów w Urzędzie Miasta (69,1%).

W porównaniu do lat 2007-2009, w obecnym badaniu wystąpił znaczący wzrost odsetka wśród badanych klientów, posiadających wiedzę o funkcjonowaniu Kodeksów oraz o treściach w nich zawartych ("tak" na pyt. 1 do 4, odpowiedziało: 56,45%, 33,87%, 50,00%, 43,55% ankietowanych).

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Raport z badania wdrażania zasady partycypacji społecznej w UM Bolesławiec

----------------------------------------------------------------------------------------------------

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA BOLESŁAWIEC

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA BOLESŁAWIEC


---------------------------------------------------------------------------------------

 

 
Strona Główna | Aktualności | Zasady Programu | Organizatorzy Akcji | Archiwum
Copyright (c) 2008 -DR- Urząd Miasta Bolesławiec. All rights reserved