KOŁO DZIECI Drukuj

Krótka historia Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski


W1981roku po raz pierwszy rodzice i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie zrzeszają się i powstaje Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski.

Są to trudne lata ,ale założyciele ,opiekunowie i ludzie dobrego serca robią wszystko, aby ta grupa mogła korzystać z turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek i zabaw integracyjnych.

W 1998r ze względu na przepisy koło zostało podzielone na dwa odrębne koła.

Nasza grupa to niepełnosprawni intelektualnie a koło przyjęło nazwę ,,Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie'' ,które w lutym 1999roku decyzją Zarządu SON-u zostało przyjęte w poczet członków Stowarzyszenia.

Dzięki determinacji rodziców ,opiekunów i życzliwości władz w 2000roku powstaje

świetlica rehabilitacyjno-integracyjna dla 12 osób. Potrzeby jednak były o wiele większe.

Zainteresowani nie zaprzestali działań na rzecz polepszenia warunków swoich podopiecznych . Udało się to dopiero w 2004roku . Powstaje II Środowiskowy Dom Samopomocy dla 30 osób. Najwyższy czas bo nasze dzieci to już młodzież ,która  potrzebuje więcej przestrzeni . Tutaj oprócz świetnych warunków lokalowych znalazły cudowny pełen poświęcenia personel . Dzisiaj II Środowiskowy Dom to ,,Bajkowy Domek'' w którym spotykają się każdego dnia ,uczą czynności niezbędnych do życia ,jeżdżą na wycieczki, pikniki integracyjne, uczestniczą w życiu Stowarzyszenia i środowisku ludzi pełnosprawnych .

iisrodowiskowydomsamopomocy-02

zajeciawpracowni-01

zajeciawpracowni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valid XHTML & CSS | Design by: LernVid.com