Tematami wiodącymi posiedzenia Rady Seniorów, były:

 

1. Stan przygotowania organizacyjnego dot. tegorocznych obchodów
DNI SENIORA we wrześniu 2023 r, pod hasłem:

Aktywność to zdrowie, a zdrowie to szczęście.

Bolesławieckie Dni Seniora.

Aktualne, sumaryczne etapy udziału - zaangażowania zgłoszeniowego
przez bolesławieckie organizacje senioralne, a także stan przygotowania materiałów informacyjnych dla poszczególnych organizacji senioralnych oraz mediów – zreferowała
p. Beata Sulska – Naczelnik Wydziału Społecznego Urzędu Miasta Bolesławiec.

W zakresie zaplanowanych konkurencji sportowych, szczegółowych wyjaśnień udzielił
p. Zbigniew Kowalczyk z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Bolesławcu.

   W okresie przygotowań, nad stroną aktywnego angażowania uczestnictwa organizacji senioralnych w obchodach DNI SENIORA’2023, czynnie „czuwała”
p. Helena Strzelczak-Kunicka, Przewodnicząca Bolesławieckiej Rady Seniorów.
   Termin realizacji całości projektu jako zadania publicznego, przypada na okres
od 01 czerwca do 31 października 2023 r.

 

2. Podsumowanie wielomiesięcznych działań prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa Seniorów w przestrzeni publicznej, przedstawił
p. Bartłomiej Sobczyszyn – mł. asp. z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.

Przekazał także informację o przyjęciu do realizacji 2 wniosków Bolesławieckiej Rady Seniorów skierowanych do KPP w Bolesławcu. Są to:
1) wniosek dot. zorganizowania na terenie Bolesławca kursu samoobrony
dla Seniorów. Termin rozpoczęcia kursu zostanie przekazany Przewodniczącej BRS.

2) emitowanie przez lokalną Telewizję Bolesławiec, cyklicznych programów edukacyjnych dot. bezpieczeństwa Seniorów – nadawanych na platformie YouTube.
W poszerzonym składzie posiedzenia Rady Seniorów 07 b.m. uczestniczyli Członkowie BRS, prezesi organizacji senioralnych, delegowani Członkowie stowarzyszeń, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Domu Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Senior + oraz zaproszeni Goście.

Było to już drugie spotkanie w poszerzonym składzie (poprzednie 22.06.2023 r. przed okresem wakacyjnym), związane z tegorocznymi obchodami DNI SENIORA pod hasłem
                                 Aktywność to zdrowie, a zdrowie to szczęście.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DROGICH BOLESŁAWIECKICH SENIORÓW
DO UDZIAŁU W TEGOROCZNYCH OBCHODACH DNI SENIORA, WSPÓLNEJ ZABAWY I RADOŚCI.

Program obchodów wraz harmonogramem podany został w lokalnych mediach
i na plakatach.

 

                                            Helena Strzelczak-Kunicka

                             Przewodnicząca Bolesławieckiej Rady Seniorów IV kadencji

 

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.