PLAN PRACY

Bolesławieckiej Rady Seniorów na lata 2015-2019

 

1. Międzypokoleniowe warsztaty komputerowe pod hasłem: „Senior z juniorem przed monitorem”

 

2. Kontynuacja konkursu literackiego pn. „Zatrzymać w czasie” przy współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec i Starostwa Powiatowego w Bolesławcu (Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr)

 

3. Kontynuacja pochodu podczas Miejskiego Święta Seniorów, stanowiącego nieodłączny element „Dni Bolesławca”, przy współpracy z BOK-MCC Bolesławiec.

 

4. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta.

 

5. Opracowanie Karty Seniora, która obejmowała by miejsca przyjazne Seniorom i przedłożenie propozycji w tym zakresie Radzie Miasta Bolesławiec.

 

6. Poddanie pod dyskusję na Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych tematu bezpłatnych szczepień przeciwko grypie i żółtaczce dla Seniorów oraz analiza procedur związanych z uzyskiwaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i jego zmiany.

 

7. Sugestie członków Bolesławieckiej Rady, dotyczące uzupełnienia ławkami z wiatami ciągów spacerowych , zwłaszcza przy ul. Asnyka.

 

8. Zapewnienie Seniorom ulgowych usług fryzjerskich oraz przejazdów kolejowych we współpracy z MOPS.

 

9. Nawiązanie współpracy z Parlamentarnym Zespołem ds. Osób Starszych Senatu RP oraz Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Plan został opracowany przez członków Bolesławieckiej Rady Seniorów i zatwierdzony do realizacji na posiedzeniu Rady w dniu 9 marca 2016r.

 

 

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.