Śladami Słynnych Europejczyków
sdfoksdpofks

INFORMACJE O STRONIE

?>

1. Szlakiem średniowiecznych budowniczych i kopaczy złota

W obrazie dzisiejszego miasta dominują budowle związane z działalnością średniowiecznych budowniczych – ratusz, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja, mury obronne. Były one dziełami grup murarzy i kamieniarzy przemierzających Śląsk. Niezwykłym rozwiązaniem technicznym w skali europejskiej, który powstał w tym czasie, był bolesławiecki akwedukt dostarczający miastu wodę i odprowadzający nieczystości do rzeki Bóbr. Zasilany był przez Źródło- Queckbrunnen, którego woda miała posiadać cudowne właściwości. Z początkami miasta łączona jest też działalność kopaczy złota. Górnictwo złota miało przynosić tak duże dochody, że spowodowało założenie przez księcia Bolesława Wysokiego w 1190 r. osady Bolesławia. Osada, będąca początkiem późniejszego organizmu miejskiego, rozwinąć się miała w miejscu, gdzie uprzednio znajdowały się legendarne Trzy Karczmy, dające nocleg przeprawiającym się przez Bóbr podróżnym.

2. Szlakiem poetów renesansów

W drugiej połowie XVI i pierwszej połowie XVII wieku grupa wybitnych bolesławian utworzyła elitę intelektualną, która wpisała się w dokonania kultury europejskiej. Pierwsze nauki w bolesławieckiej szkole pobierało kilku znanych pisarzy tworzących tzw. pierwszą śląską szkołę poetycką – Martin Opitz, Andreas Tscherning, Christoph Colerus, Andreas Scultetus, Kaspar Kirchner oraz znany biskup wrocławski Martin Gerstmann, astronomowie Christoph Neubarth i Kaspar Knoll, słynny w całej Europie grafik David Tscherning czy wreszcie Ephraim Ignaz Naso von Löwenfels. Ten niezwykły fenomen nowożytnego Bolesławca sprawił, że miasto zyskało nazwę “kolebki i rajskiego ogrodu śląskiej poezji nowożytnej”, a także nauki i sztuki.


3. Szlakiem napoleońskim

Czasy napoleońskie bardzo mocno odcisnęły swój ślad w historii Bolesławca. Cesarz Francuzów Napoleon gościł w mieście pięciokrotnie. Zatrzymywały się także tu najważniejsze osoby mające wpływ na przebieg wojny: główny dowódca armii rosyjskiej feldmarszałek Kutuzow, dowodzący pruską Armią Śląską generał Blücher, car rosyjski Aleksander I , król pruski Fryderyk Wilhelm III. Tu rozegrała się słynna historia z udziałem Rosalie von Bonin, która wzięła do niewoli francuskiego generała. Miasto było uczestnikiem toczących się działań wojennych, które znacząco wpłynęły na jego późniejszy kształt.


4. Szlakiem architektów i mecenasów

XIX i początek XX wieku zapisał się w historii miasta wieloma interesującymi realizacjami architektonicznymi. Powstałe wówczas budowle są przykładem współpracy pomiędzy instytucjami miejskimi i samymi mieszkańcami, którzy często pełnili rolę mecenasów. Spośród wielu działających na terenie Bolesławca architektów wyróżniały się dwie indywidualności: E. Gansel - twórca wiaduktu i wieży kościoła p.w. MB Nieustającej Pomocy oraz Friedrich Schiller – autor kompleksu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Z kolei jednym z najpiękniejszych przykładów architektury wzorowanej na rozwiązaniach angielskich jest zabudowa ulicy Willowej i jej okolic, które powstały pod wpływem największego ówczesnego autorytetu w dziedzinie architektury – Hermanna Muthesiusa.


5. Szlakiem przyrodoznawców i architektów ogrodów

Wiek XIX zaznaczył się również w dziedzinie przyrodoznawstwa – w Bolesławcu urodził się K.F. Appun - i projektowania ogrodów – do dziś na terenie miasta istnieją trzy założenia parkowe autorstwa wybitnego planisty krajobrazu E. Petzolda.


6. Szlakiem ceramików i rzeźbiarzy

Wielowiekowe tradycje ceramiczne można odnaleźć w zbiorach Muzeum Ceramiki i idąc śladami słynnych garncarzy i ceramików – J.G.Joppego, W. Pukalla i A. Henniga. Miasto posiada również kilka wybitnych prac rzeźbiarskich autorstwa znanych artystów – J.L.Webera, K.F. Schinkla, P. Breuera i bolesławianki J. Bary-Doussin.
7. Szlakiem zakonników i kronikarzy

Wiek XIII zapisał się w historii Bolesławca sprowadzeniem zakonu Dominikanów i zakonu Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą. Oba te konwenty wywarły duży wpływ na życie miasta - w wyniku ich działalności powstał szpital i biblioteki o zasobnym księgozbiorze. Istniejące dziś zakony Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety i Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa również odgrywają znaczącą rolę w życiu bolesławian. Duchownymi byli też pierwsi kronikarze, opisujący dzieje miasta. Dla badaczy historii najcenniejszym źródłem wiedzy jest najstarsza kronika Bolesławca autorstwa pastora F. Holsteina, przechowywana w Dziale Historii Miasta Muzeum Ceramiki.1. Szlakiem średniowiecznych budowniczych i kopaczy złota

W obrazie dzisiejszego miasta dominują budowle związane z działalnością średniowiecznych budowniczych – ratusz, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja, mury obronne. Były one dziełami grup murarzy i kamieniarzy przemierzających Śląsk. Niezwykłym rozwiązaniem technicznym w skali europejskiej, który powstał w tym czasie, był bolesławiecki akwedukt dostarczający miastu wodę i odprowadzający nieczystości do rzeki Bóbr. Zasilany był przez Źródło- Queckbrunnen, którego woda miała posiadać cudowne właściwości. Z początkami miasta łączona jest też działalność kopaczy złota. Górnictwo złota miało przynosić tak duże dochody, że spowodowało założenie przez księcia Bolesława Wysokiego w 1190 r. osady Bolesławia. Osada, będąca początkiem późniejszego organizmu miejskiego, rozwinąć się miała w miejscu, gdzie uprzednio znajdowały się legendarne Trzy Karczmy, dające nocleg przeprawiającym się przez Bóbr podróżnym.

2. Szlakiem poetów renesansów

W drugiej połowie XVI i pierwszej połowie XVII wieku grupa wybitnych bolesławian utworzyła elitę intelektualną, która wpisała się w dokonania kultury europejskiej. Pierwsze nauki w bolesławieckiej szkole pobierało kilku znanych pisarzy tworzących tzw. pierwszą śląską szkołę poetycką – Martin Opitz, Andreas Tscherning, Christoph Colerus, Andreas Scultetus, Kaspar Kirchner oraz znany biskup wrocławski Martin Gerstmann, astronomowie Christoph Neubarth i Kaspar Knoll, słynny w całej Europie grafik David Tscherning czy wreszcie Ephraim Ignaz Naso von Löwenfels. Ten niezwykły fenomen nowożytnego Bolesławca sprawił, że miasto zyskało nazwę “kolebki i rajskiego ogrodu śląskiej poezji nowożytnej”, a także nauki i sztuki.


3. Szlakiem napoleońskim

Czasy napoleońskie bardzo mocno odcisnęły swój ślad w historii Bolesławca. Cesarz Francuzów Napoleon gościł w mieście pięciokrotnie. Zatrzymywały się także tu najważniejsze osoby mające wpływ na przebieg wojny: główny dowódca armii rosyjskiej feldmarszałek Kutuzow, dowodzący pruską Armią Śląską generał Blücher, car rosyjski Aleksander I , król pruski Fryderyk Wilhelm III. Tu rozegrała się słynna historia z udziałem Rosalie von Bonin, która wzięła do niewoli francuskiego generała. Miasto było uczestnikiem toczących się działań wojennych, które znacząco wpłynęły na jego późniejszy kształt.


4. Szlakiem architektów i mecenasów

XIX i początek XX wieku zapisał się w historii miasta wieloma interesującymi realizacjami architektonicznymi. Powstałe wówczas budowle są przykładem współpracy pomiędzy instytucjami miejskimi i samymi mieszkańcami, którzy często pełnili rolę mecenasów. Spośród wielu działających na terenie Bolesławca architektów wyróżniały się dwie indywidualności: E. Gansel - twórca wiaduktu i wieży kościoła p.w. MB Nieustającej Pomocy oraz Friedrich Schiller – autor kompleksu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Z kolei jednym z najpiękniejszych przykładów architektury wzorowanej na rozwiązaniach angielskich jest zabudowa ulicy Willowej i jej okolic, które powstały pod wpływem największego ówczesnego autorytetu w dziedzinie architektury – Hermanna Muthesiusa.


5. Szlakiem przyrodoznawców i architektów ogrodów

Wiek XIX zaznaczył się również w dziedzinie przyrodoznawstwa – w Bolesławcu urodził się K.F. Appun - i projektowania ogrodów – do dziś na terenie miasta istnieją trzy założenia parkowe autorstwa wybitnego planisty krajobrazu E. Petzolda.


6. Szlakiem ceramików i rzeźbiarzy

Wielowiekowe tradycje ceramiczne można odnaleźć w zbiorach Muzeum Ceramiki i idąc śladami słynnych garncarzy i ceramików – J.G.Joppego, W. Pukalla i A. Henniga. Miasto posiada również kilka wybitnych prac rzeźbiarskich autorstwa znanych artystów – J.L.Webera, K.F. Schinkla, P. Breuera i bolesławianki J. Bary-Doussin.
7. Szlakiem zakonników i kronikarzy

Wiek XIII zapisał się w historii Bolesławca sprowadzeniem zakonu Dominikanów i zakonu Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą. Oba te konwenty wywarły duży wpływ na życie miasta - w wyniku ich działalności powstał szpital i biblioteki o zasobnym księgozbiorze. Istniejące dziś zakony Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety i Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa również odgrywają znaczącą rolę w życiu bolesławian. Duchownymi byli też pierwsi kronikarze, opisujący dzieje miasta. Dla badaczy historii najcenniejszym źródłem wiedzy jest najstarsza kronika Bolesławca autorstwa pastora F. Holsteina, przechowywana w Dziale Historii Miasta Muzeum Ceramiki.


Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2006 - Urząd Miasta Bolesławiec
";} echo "

Liczba odwiedzin: ".$count;// En: End PHP Code// Fr: Fin code PHP?>