www.ztp.eko.org.pl um.boleslawiec.pl

Przystanek 1. Parę słów wprowadzenia...

Znajdujemy się na terenie lasu komunalnego, który istnieje na miejscu powstałego w XIX w. parku, stworzonego przez jednego z najsłynniejszych architektów ogrodów z tego okresu - Edwarda Petzolda. Dzisiejszy charakter drzewostanu każe wnioskować, że owo założenie parkowe w głównej mierze oparte było na rodzimych drzewach, z domieszką pospolitszych gatunków obcego pochodzenia, jak: kasztanowce, dęby czerwone i robinie akacjowe. Drzewostan jest stosunkowo młody i jedynie w kilku miejscach można doszukać się ponad stuletnich okazów drzew pamiętających czasy świetności parku. Obecny wygląd tego miejsca niewiele ma wspólnego z tym sprzed 100 lat. Brak zabiegów pielęgnacyjnych spowodował, że zaczęły się tutaj kształtować, układy roślinności zbliżone do naturalnych ekosystemów leśnych. Rośnie tu dużo gatunków roślin. Samych tylko drzew, krzewów i krzewinek jest ponad 40 gatunków. Spotkać tu możemy kilka chronionych gatunków roślin, np.: bluszcz pospolity, konwalię majową, kalinę koralową, kruszynę pospolitą i barwinek pospolity.

Wieża widokowa

um.boleslawiec.pl